Naše aktivity

Naša TERAPEUTOVŇA

Poskytujeme poradenstvo a liečbu ľuďom s psychickými problémami ako aj ich blízkym. Usilujeme sa o vyššiu kvalitu života klientov s dôrazom na dlhodobé liečebné výsledky. Sme otvorení pre bežných ľudí, ktorí potrebujú poradenstvo, terapiu, krízovú intervenciu, či už párovo, rodinne alebo individuálne.

Od seba menim svet

Projekt určený pre študentky stredných zdravotníckych škôl v posledných ročníkoch štúdia, kde snahou je prevencia, ochrana a podpora zdravia budúcej zdravotnej sestry, rozvoj životných zručností , sociálnych a osobných kompetencií formou zážitkových skupín v kruhu rešpektu a dôvery.

Raz zažiť je lepšie ako 100x počuť

Projekt určený študentom psychológie, kde okrem širokej teoretickej základne, ktorá je súčasťou ich štúdia na vysokej škole, získajú aj praktickú skúsenosť s rôznymi psychoterapeutickými prístupmi, ktoré budú vedené skúsenými lektormi zo Slovenska aj zo zahraničia.

banner4

 

vubfinal2

ZISTI VIAC O NEZISKOVEJ ORGANIZÁCII CENTRUM MOKOSHA

Ako vzniklo Centrum Mokosha?

S kým spolupracujeme?

Najnovšie články

„Hands up for happy kids“ – projekt podporený Nadáciou VÚB

„Hands up for happy kids“ je projekt zameraný na interkultúrne učenie detí navštevujúce predškolské a školské zariadenia v meste Košice. Jeho snahou je prostredníctvom výtvarných prostriedkov, hry a komunikácie vytvoriť […]

“Koučovací prístup vs. KBT“ (v čom sa prístupy odlišujú a v čom zhodujú?)

Lektori Mgr. Kateřina Mladá a Mgr. Marek Šmejkal oboznámili účastníkov workshopu s historickými koreňmi psychologického koučingu a KBT. Predstavili základné filozofické predpoklady a techniky KBT a koučingu. Účastníci si tiež […]

Projekt „Od seba mením svet“

Pomáhať druhým je vo všeobecnosti chápaná ako úctihodná činnosť, človek pociťuje uspokojenie, zvýšené sebaocenenie a pozitívne emócie.. Platí to ale však aj u ľudí, ktorým sa stalo (alebo sa čoskoro […]

See all our news